Våra varumärken

Bollmaskiner

Bollmaskiner är relativt ovanliga i Volleyboll. Ofta p.g.a priset men vi har trots det valt att marknadsföra och sälja en riktigt bra maskin från Globus.